Byla zahájena výstavba královské obory pro stáda daňků, losů a jiné lovné zvěře. Král Ferdinand I. i jeho syn Ferdinand II. Tyrolský velmi holdovali lovu a oceňovali velikost i bohatost místního honebního revíru. V rozšiřování obory pokračoval císař Rudolf II., který roku 1589 nechal oboru rozšířit a znovu ohradit.