Z tohoto roku se dochoval poděbradský urbář, ve kterém se píše, že ve městě žili a pracovali tři řezníci, dva sladovníci, kolář, bednář, krejčí a zámečník. Na Kostelním předměstí provozovali živnosti dva rybáři, dva tkalci, dva ševci, sladovník, pivovarník, kovář, krejčí, mydlářka, zámečník, kožešník, koželuh i bakalář. Na Nymburském předměstí zase bydleli dva tkalci, kožešník a pivovarník.