Český král Ferdinand I. Habsburský vyplatil zastavěné panství Poděbrady, které bývalo jeho předchůdci častokrát dáno do zástavy. Poděbrady se znovu dostaly pod přímou správu panovníka, který je začlenil do tzv. královského komorního panství.