V Poděbradech se narodil nejvýznamnější člen rodu Kunštátů, budoucí český král Jiří z Poděbrad. Jeho otcem byl Viktorín, významný husitský velitel. Jméno matky dodnes není prokazatelně doloženo, spekuluje se o Anně z Vartemberka. Po Viktorínově smrti v roce 1427 se stal Jiří z Poděbrad jediným mužským potomkem, a tedy i jedinou záchranou pro pokračování poděbradské větve.