Město Poděbrady přechází včetně hradu a rozsáhlého panství na českého krále Vladislava Jagellonského. Poděbrady sice zdědil pro smrti krále Jiřího z Poděbrad jeho syn Hynek, ten ale roku 1492 umírá a jeho dědicové nedokáží Poděbrady udržet před zájmem (jiného) panovníka.