V tomto roce se v církevních pramenech objevuje první zmínka o kostelu Povýšení sv. Kříže. Poděbradská fara se toho roku uvádí v registrech papežských desátků, tehdy platila 51 grošů českých, spolu s filiálním kostelem v Pátku, který platil 9 grošů.