9. srpna 1932 zavítal do Poděbrad v doprovodu pražského primátora starosta Chicaga Antonín Čermák. Tato návštěva ještě dlouho zůstala v paměti místních obyvatel. Na Jiřího náměstí byl s velkou slávou a fanfárami přivítán představiteli města v čele s prof. Janem Vladimírem Hráským a velmi oblíbeným starostou města Josefem Caňkářem.