Okrasou lázeňského parku se stávají květinové hodiny, které jsou dodnes velkou atrakcí. Každý rok je novým způsobem řešena jejich květinová výzdoba. Sousedství hodin po levé straně zdobí plastika „Po koupeli“ od Břetislava Bendy a po pravé straně „Tři srdce“ od Milana Exnera.
Poděbradský Hlahol oslavil 75. výročí svého trvání. Pří této příležitosti uspořádala Smetanova pěvecká župa Polabská v Poděbradech svůj župní sjezd a také koncert, na kterém se sjely ke společnému vystoupení pražské pěvecké spolky a okolní župy v počtu asi 800 členů.