Tento rok je považován za dosavadní vrchol zájmu o lázeňský pobyt. V tomto roce dorazilo do Poděbrad 9 056 hostů, přitom v roce 1921 to bylo jen 3 067 stálých hostů platících lázeňskou taxu. Ve 30. letech už se projevila hospodářská krize. Většinu lázeňských hostů tvořila domácí klientela, převážně z blízké Prahy. Podle společenského statusu se jednalo ponejvíce o státní a veřejné zaměstnance (27 %). Následovali učitelé a profesoři (19 %), soukromníci a živnostníci (18 %), soukromí zaměstnanci (16 %), zemědělci (8 %) a obchodníci (6 %).