Byla postavena slavná poděbradská rádiovka. Plány ve stylu rondokubismu provedl známý pražský architekt Bohumír Kozák. Vysílání z Poděbrad bylo zahájeno v roce 1923 a postupně modernizovaná a rozšiřovaná „rádiovka“ sloužila ke spojení se světem prakticky až do roku 1989 (od roku 1952 se odtud rušilo vysílání rádia Svobodná Evropa). V roce 2004 byla vyhlášena kulturní technickou památkou.