V Poděbradech vznikla Ukrajinská hospodářská akademie, která patřila k nejvýznamnějším ukrajinským institucím v Československu. Jednalo se o vysokou školu polytechnického směru, fungovaly zde fakulty agronomická, hydrotechnická, chemicko-technologická a hospodářsko-družstevní. Škola zde působila až do roku 1935, současně s ní (od roku 1932 až do roku 1945) působil na zámku Ukrajinský technickohospodářský institut dálkového studia. V Poděbradech se ukrajinští emigranti – učitelé a studenti – setkali s porozuměním a podporou úřadů a obyvatelstva. Např. v roce 1925 žilo v Poděbradech 764 osob ukrajinské národnosti.