Tento rok převzala řízení lázní nově ustanovená akciová společnost „Uhličité lázně a zřídla v Poděbradech“. Nová lázeňská společnost se stala majitelem všech stávajících lázeňských objektů, koupila zámek i bývalou správní budovu panství, došlo k významnému rozšíření lázeňského parku. Poděbrady se již od roku 1926 specializovaly na léčení nemocí srdce a oběhového ústrojí a okamžitě se zařadily mezi přední prvorepublikové československé lázně.