Byla zahájena stavba hydroelektrárny, jezu a plavební komory dle projektu urbanisty a profesora architektury Antonína Engela, poděbradského rodáka a pozdějšího rektora ČVUT. Navrhl elektrárnu v novoklasicistním stylu s prvky kubismu. Hydroelektrárna se zprovoznila v roce 1919 včetně zdymadla se čtyřmi věžicemi a jezovou lávkou. Celé vodní dílo bylo dokončeno po vybudování nové plavební komory v roce 1923. Elektrárnu si prohlédl i T. G. Masaryk při oficiální návštěvě města 9. května 1923. Od roku 2002 má hydroelektrárna lávku pro pěší. V roce 2017 byla tato stavba prohlášena za národní kulturní technickou památku.