Objev minerální uhličité vody způsobil, že již tři roky po vytrysknutí pramene zde byla zahájena první lázeňská sezóna. Třetí pramen, objevený opět von Bülowem, se nacházel na severním okraji panské zahrady Dřevnice a byl pojmenován po kněžně Chariclea. Na popud svého lékaře dr. Boučka, nechal kníže v blízkosti pramene vystavět lázně. Budova prvních „Knížecích lázní“ se šesti vanami byla postavena podle návrhu hannoverského architekta Paula Hackenholze během zimy 1907–1908 a kolem pramene s dřevěným altánem se upravil i malý parčík. K slavnostnímu vysvěcení lázní došlo 5. června 1908 a první lázeňskou ordinaci vedl dr. Bouček v hrázděném pavilónu proti vchodu do lázeňské budovy. Ordinaci navrhl jeho bratranec, architekt Antonín Engel.