Poděbradský majetek přešel po rodu Sinů sňatkem na knížecí rod Ypsillanti, a následně na bavorský knížecí rod Hohenlohe-Schillingsfürst. Pravnučka bankéře von Sina, kněžna Chariclea a její manžel Filip Arnošt ze Schillingfürstu se právě roku 1885 usadili v Poděbradech natrvalo. Kníže si velmi cenil zdejší honitby a k loveckým zábavám sem zval četné přátele z Německa. Málo se ví, že byl synem německého kancléře z let 1894—1900. Sám se politicky neangažoval, spokojil se s funkcí prvního předsedy Německého olympijského výboru (1896—1901). Ačkoliv byl říšským Němcem, podporoval a finančně se podílel na všech vlasteneckých slavnostech pořádaných ve městě. Poděbrady si skutečně oblíbil. I když český jazyk se nikdy nenaučil.