Poděbradské děkanství bylo povýšeno na probošství. Když do Poděbrad natrvalo přesídlil dědičný princ Filip Arnošt z Hohenlohe-Schillingfürstu, napadlo místního děkana, který byl častým hostem v knížecí rodině, využít vlivu knížete (a také jeho blízkého příbuzenství s kardinálem Gustavem Adolfem, princem z Hohenlohe-Schillingsfürstu) a v Římě docílit povýšení. Po souhlasu královéhradeckého biskupa se obrátil prostřednictvím strýce Filipa Arnošta přímo na papeže. Brzy nato bylo z papežské kanceláře doručeno knížeti breve papeže Lva XIII. s kladným vyřízením žádosti.