Tento rok znamenal konec Poděbrad jako kasárenského města. Od dob Marie Terezie byla ve městě vždy umístěna vojenská posádka. Avšak roku 1876 kasárna (dnes Občanská záložna) na Jiřího náměstí vyhořela a městské radě se nepodařilo domluvit podmínky výstavby nových kasáren na kraji města. Vojenská posádka byla mezitím odvelena do Vysokého Mýta a již se do Poděbrad nikdy nevrátila. Roku 1884 město od státu pozemky odkoupilo a obratem je využilo pro svůj další rozvoj. Pro ochotnický spolek byla vystavěna divadelní budova, vedlejší objekt byl přestavěn na dívčí měšťanskou školu a na zbývající části parcely byl roku 1898 vystavěn palác Občanské záložny.