Poděbrady byly na tři čtvrtě roku obsazeny nepřátelským švédským vojskem pod velením generála Johana Banéra. O 8 let dříve Poděbrady vydrancovalo saské vojsko, přitom byl také poprvé zničen most přes Labe. Roku 1639 byl most zdemolován podruhé. Do třetice k tomu došlo roku 1648, kdy městem prošly oddíly švédského generála Arvida Wittenberga.