Na Poděbradském zámku pracovalo při správě rozlehlého panství celkem 58 stálých služebníků. Z peněžních účtů vyčteme, že se jednalo o hejtmana – správce celého panství, purkrabího – jeho zástupce, dále o několik písařů, pojezdného, hradského, kuchaře a kuchtíky. Pracoval zde i marštalek (podkoní), vrátný, pověžný, dva hlásní, o sádky se staral haltýřník, volák a jeho pacholek, kominík, klíčnice. Lesní personál tvořili jágrmajstr, nadlesní (forstmajstr) nebo sokolník, v oboře pracoval voborník. Tři panské dvory zaměstnávali šafáře a čeledníky – pluhaře, nádvorníky, skotáky, nebo šafářky s děvečkami.