Z tohoto roku pochází nejstarší dochovaná písemná zmínka o Poděbradech. Na originální listině pražského biskupa Peregrina z 1. října 1223 je mezi svědky uveden i Hroznata z Poděbrad. Jeho jméno se pak vyskytuje i na listinách krále Václava I. až do roku 1236, a to mezi nejváženějšími velmoži a úředníky zemskými.