Poděbrady získal král Přemysl Otakar II. a zbudoval v místě staršího opevněného sídla, umístěného na strategickém místě nad Labem, kamenný hrad. V jeho podhradí se tvořila s největší pravděpodobností nová sídelní aglomerace, kde žila hradní čeleď, první obchodníci a řemeslníci.