Byla zahájena poslední velká revitalizace lázeňského parku. První na řadu přišla novější část parku před nádražím, kde u bazénu s plastikou Břetislava Bendy „Léda s labutí“ vznikla zajímavá „podkova“. Pokračovalo se výměnou velkého bazénu s vodotryskem, generální opravou Libenského kolonády z roku 1938 a dále pak anglickou částí až ke květinovým hodinám. Starší část parku, která se nachází blíže k náměstí, přišla na řadu v roce 2007. Po likvidaci původních záhonových parterů a starších porostů byl park obohacen o dřevěnou pergolu, vodní prvky a kopii původní sochy T. G. Masaryka (z října roku 2008).