Poděbradský zámek se přeměnil na fakultu slaboproudé elektrotechniky ČVUT. Tato vysoká škola zde fungovala až do roku 1984. Poté sem Univerzita Karlova umístila Ústav jazykové přípravy pro zahraniční studenty. Největších vnitřních úprav doznalo severozápadní předhradí, kde bylo v roce 1942 zřízeno Divadlo Na Kovárně. Od roku 1988, dlouhých 13 let, až do roku 2001 trvala náročná přestavba divadla, přibylo nově městské kulturní centrum a zámecký biograf.