Byl založen divadelní spolek Jiří. V uvolněných poměrech po roce 1860 se začaly rychle zakládat nejrůznější vlastenecké spolky. Hned po prvním zpěváckém spolku Hlahol vznikl spolek místních divadelních ochotníků, který nesl název Jiří, přirozeně s odkazem na velkého českého krále. Divadelní soubor funguje dodnes. V roce 1884, po odchodu vojenské posádky z města, získali poděbradští ochotníci dokonce kamennou budovu v Divadelní ulici, která jim po úpravách sloužila až do února 1937, kdy nešťastnou náhodou vyhořela.