S velkou slávou se otevřel nový visutý řetězový most. Na obou stranách řeky stály empírové mostní věže (klenuté brány vysoké téměř 9 m) z pískovcových kvádrů, které sloužily jako mostní pilíře. Vozovka, tvořená silnými dubovými trámy, byla zavěšena na čtyřech mohutných řetězech dlouhých 95 metrů. Krátce po otevření se most v protilehlých ložiskách zkřížil, žulové kvádry v základech popraskaly a musely být staženy železnými pásy. Bez dalších větších oprav sloužil most do r. 1885, kdy se přetrhl jeden mostní prut. V r. 1888 se nechal vystavět uprostřed řeky mohutný podpěrný mostní pilíř ze žulových kvádrů. Poděbradský řetězový most byl o 5 let starší než mnohem známější, dodnes dochovaný most ve Stádlci u Bechyně. Roku 1889 byl řetězový most nahrazen ocelovým.