Byla provedena statistika řemeslníků ve městě, v Poděbradech pracovalo 221 řemeslníků. Nejpočetněji bylo zastoupeno zednické řemeslo 34 osob (4 mistři, 10 učedníků a 20 tovaryšů). Mezi rozšířená řemesla se řadí také ševci: 18 mistrů, 9 učedníků a 5 tovaryšů. Řezníci, v dřívějších dobách nejvíce zastoupené řemeslo, poklesli na šesté místo, v Poděbradech jich pracovalo „jen“ 15, z toho 10 mistrů, 4 tovaryši a 1 učedník. Více než řezníků zde působilo krejčích, tesařů a truhlářů. Mimo cechy provozovalo řemeslo 30 tkalců.