Stará radnice na Jiřího náměstí byla obohacena o hranolovou věž s cibulí v průčelí přístavby. Průčelí bylo následně v roce 1910 upraveno novorenesančně. Stará radnice v tomto domě sídlila od roku 1775, ovšem původně se jedná o městský renesanční dům ze 16. století. Dnešní nová radnice na protějším rohu téhož náměstí byla postavena v letech 1905—1906 podle projektu Edmunda Chaury. Tehdy se však jednalo o sídlo okresního zastupitelstva.