Toho roku se v Poděbradech dalo napočítat 194 domů dle Josefinského katastru a v roce 1790 podle Schallerovy Topografie 215 domů. Co se týká počtu obyvatel, první hodnověrné sčítání bylo provedeno až v roce 1818. Statistika udává 2 411 osob, které bydlely ve 322 domech.