Vrchnostenský úřad obnovil po požáru města celou řadu potřebných objektů. Mezi jinými také městskou šatlavu. Stavbu šatlavy zadal zámecký hejtman tesařskému mistru Janu Páteckému za 33 zlatých, vědro piva a 1 strych žita. Vedle šatlavy bylo v Poděbradech ještě jedno vězení – arest přímo na radnici, kam byli měšťané zavírání krátkodobě pro lehčí přestupky.