Poděbrady postihl největší požár v historii. Radnice a valná část do té doby dřevěných domů lehla popelem. Po této události bylo nařízeno stavět na náměstí pouze zděné domy. Město v krátké době změnilo svoji tvář. Staré středověké příkopy byly zaváženy popelem ze spálenišť. Po dalších požárech v letech 1800 (zničeno 16 domů) a 1832 (zničeno 80 domů) zanikly zbytky bran a v místech příkopů se budovaly nové ulice. Renesanční náměstí, do té doby lemované patrovými měšťanskými domy s podloubími, ztratilo svůj půvab.