Byl vybudován zámecký pivovar. Výroba, šenkování a prodej piva patřily v 16. století vůbec k jedné z nejrentabilnějších činností. Zámecké pivo odebíralo 30 krčem na poděbradském panství a městské pivo 17 krčem.