Na poděbradském hradě byla podepsána smlouva mezi korutanským vévodou Oldřichem III. a českým králem Přemyslem Otakarem II., která vstoupila do dějin jako poděbradská smlouva. Oldřich ustanovil svého bratrance Přemysla Otakara II. univerzálním dědicem svých zemí.