Tento rok je považován za jeden z velkých okamžiků českých dějin. Nedaleko od budoucích Poděbrad leží Libice nad Cidlinou, tehdy knížecí sídlo mocného rodu Slavníkovců. Osudného 28. září 995 přepadli opevněné hradiště Přemyslovci a vyvraždili všechny přítomné Slavníkovce. Vítězní Přemyslovci zabráním slavníkovského území, tvořícího celou východní polovinu Čech, tak dali základ novému českému státu. Z tohoto období pocházejí nálezy, které dokládají vznik osad na obou poděbradských březích řeky Labe. Toto osídlení zřejmě sloužilo k ochraně staré obchodní cesty z Prahy do Polska.