Polabské muzeum získalo dnešní budovu, bývalou obecní školu, pro muzejní účely. U zrodu muzea stál jeden z nejváženějších mužů města – dlouholetý starosta a lékárník Jan Hellich. Už od mládí byl velkým sběratelem, hluboce se zajímal o přírodu i historii rodného kraje, prováděl archeologické vykopávky. V roce 1902 se stal hlavním zakladatelem muzejního spolku, který si vytyčil jasný cíl – zpřístupnit rozsáhlé sbírky veřejnosti. V letech 2009—2010 prošla budova muzea náročnou rekonstrukcí včetně kompletní obnovy stálých expozic.