V životě města proběhl historický mezník – objevení minerálního pramene. Tehdy navštívil knížete Hohenlohe německý šlechtic baron von Bülow, který se věnoval hledání vody proutkem a tímto šarlatánským způsobem označil místo silného pramene na vnitřním nádvoří. Dne 31. července 1905 byl skutečně nalezen mohutný pramen v hloubce přes 96 m. Při další návštěvě určil von Bülow druhé místo, a to v zámeckém příkopu. Tento pramen, nazvaný po princi z Hohenlohe-Schillingfürstu a určený pro odběr veřejnosti, dával dost vody na to, že mohla být čerpána do lahví v první stáčírně v západním podhradí.