16. srpen 1896 je jedním z nejpamátečnějších dní v dějinách města. Více než deset tisíc místních obyvatel, a také hostů z Prahy a širokého okolí, se sjelo do Poděbrad, aby byli přítomni slavnostnímu odhalení monumentálního pomníku na východní straně náměstí před zámkem. Jezdecká socha ve dvojnásobné životní velikosti na šestimetrovém dekorativním podstavci, zdobeného dalšími plastikami, je dílem jednoho z předních umělců generace Národního divadla Bohuslava Schnircha. Tento sochař měl k Poděbradům zvlášť blízký vztah, neboť odsud, z rodiny purkmistra Kulicha, pocházela jeho matka. Na přímluvu u otce, stavebního inženýra, aby se mladý Bohuslav mohl věnovat umělecké dráze, slíbil zhotovit sochu, která měla Poděbrady zviditelnit před celým národem jako rodiště slavného českého krále Jiřího.