Byla zprovozněna železniční trať Kolín—Nymburk—Mladá Boleslav, tzv. Severozápadní dráha, vedena po severním okraji Poděbrad. V historické paměti Poděbrad se traduje, že původně bylo uvažováno, že v místech za Bažantnicí se zřídí železniční uzel, kam by směřovaly vlaky od Prahy, Hradce Králové a Děčína. Nakonec tento železniční uzel a velké dílny na opravu lokomotiv vznikly v Nymburce.